Paszport dla psa

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w Unii Europejskiej

  1. Zwierzę musi być oznakowane za pomocą transpondera (potocznie zwanego chipem) wszczepionego po lewej stronie szyi. Tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
  2. Gdy zwierzę jest oznakowane można wyrobić mu paszport.

Na koniec wykonywane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie.
W przypadku pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie u zwierzęcia powyżej 12tygodni uzyskuje ono ważność po 21 dniach od szczepienia.
Następne szczepienia są ważne od daty podania o ile nie został przekroczony poprzedni termin ważności szczepienia.
Data szczepienia przeciwko wściekliżnie nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia chipu!

Menu