WETERYNARZ WROCŁAW – KONTAKT

GABINET WETERYNARYJNY GOLDENVET

ul. Stefana Drzewieckiego 36D
54-129 Wrocław
Gądów Mały

telefon +48 502 234 122

e-mail: gabinet@goldenvet.pl

www.goldenvet.pl

ZAPRASZAMY
pon. – pt: 10 – 20
sobota: 9 -14

DANE PRAWNE
GoldenVet lek.wet. Agnieszka Rudnicka
ul. Stefana Drzewieckiego 36 D
54-129 Wrocław
NIP 899-258-24-97

Podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

DANE DO PRZELEWU
GoldenVet
Santander Bank

przelew krajowy
98 1090 2457 0000 0001 4393 2169

Weterynarz Wrocław

GABINET WETERYNARYJNY GOLDENVET
LEK. WET. AGNIESZKA RUDNICKA

ul. Stefana Drzewieckiego 36 D
54-129 Wrocław

KONTAKT
Tel: +48 502 234 122
rudnicka@goldenvet.pl

ZAPRASZAMY
pon. –  pt.: 10 – 20
sobota: 9 – 14

Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Aby udownić, że jesteś człowiekiem, podaj wynik: 16 + 7 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
Wybierz opcję

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest GoldenVet lek. wet. Agnieszka Rudnicka, Stefana Drzewieckiego 36 D, 54-129 Wrocław, NIP 8992582497.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres rudnicka@goldenvet.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. realizacji przez Administratora zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego [na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO];
  2. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celów statystycznych [na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].
 4. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie:
  1. realizacji zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu zakończenia jego realizacji;
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu wykonania przez Administratora usługi, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości wykonania skorzystania z formularza kontaktowego.

GRAFIK DYŻURÓW

Zachęcamy do umawiania się na godziny.

Menu